1. Rekisterinpitäjä

Savopak Oy

Yhteystiedot:
 Käsityökatu 41
 78210 Varkaus

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Savopak Oy / Jussi Saarinen
Kuusitie 5
50170 Mikkeli
0207 919 700
jussi.saarinen@or-group.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava

Savopak Oy / Jussi Saarinen
Kuusitie 5
50170 Mikkeli
0207 919 700
jussi.saarinen@or-group.fi

2. Rekisteröidyt

Nettisivujen lomakkeiden kautta yhteyttä ottavat henkilöt. Lisäksi yrityksen ilmoituskanavan kautta ne henkilöt, jotka haluavat jättää yhteystiedot ilmoituksen yhteydessä.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella. Henkilö antaa suostumuksensa täyttämällä nettilomakkeen.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluistamme ja tuotteistamme kertominen
 • työpaikkatiedusteluihin vastaaminen
 • muihin liiketoimintaan liittyviin kysymyksiin vastaaminen
 • ilmoituskanavan ilmoitusten käsitteleminen (ilmoittajan näin halutessa)
 1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteri (netin yhteydenottolomake) sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi /yritys
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Viestin sisältö

Rekisteri (ilmoituskana) sisältää seuraavat tiedot:

Taustatiedot

 • Nimi (ei pakollinen tieto)
 • Sähköpostiosoite (ei pakollinen tieto)
 • Puhelinnumero (ei pakollinen tieto)
 • Missä asemassa ilmoittaja on suhteessa organisaatioon
 • Mistä asiasta ilmoitus tehdään
 • Onko samasta asiasta ilmoitettu aikaisemmin

Ilmoitus

 • Tapauksen kuvaus
 • Mahdolliset lisätiedot
 • Liitetiedostot

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

jussi.saarinen@or-group.fi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • henkilöltä itseltään verkkolomakkeen kautta
 • henkilöltä itseltään ilmoituslomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Savopak Oy:n ulkopuolelle. 

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • Verkkolomakkeen kautta tulleita muita kyselyitä säilytettään pääsääntöisesti korkeintaan yhden vuoden ajan
 • Ilmoituskananvan kautta tulleita henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti kaksi vuotta

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.